Thống kê truy cập
Đang online: 1323
Khách: 1323
Thành viên: 0
Số lượt truy cập: 0
Tổng sản phẩm chào bán: 28
Tổng sản phẩm chào mua: 0
Động vật nuôi dưới nước
HTX DVSXNN ấp Căn Cứ

Địa chỉ: Ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận

Điện thoại: 0899651119

Email: tranhiennhan@gmail.com   Website:

Lĩnh vực kinh doanh: - Thủy sản

Ngành nghề: - Trồng trọt và thu mua