Triển khai nội dung hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực Hai hành lang, một vành đai kinh tế